Общи Условия
Моля изберете от опциите по долу
  Доставка

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОРФЕУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

 

 

Сроковете и общите условия обхващат предлагането и продажбата на продукти, публикувани в нашата интернет страница и печатни каталози. Моля, прочетете внимателно сроковете и общите условия, преди да изготвите Вашата поръчка както и политиката ни относно Вашата поверителност.

 

При задаването на поръчка на Орфеус Интернешънъл, Вие се съгласявате със сроковете и условията, изброени по – долу:

 

Поръчки

 

 • - Всички направени поръчки са предмет на приемане и съобразно установените срокове и общи условия
 • - Направените поръчки са предмет на стокова наличност
 • - Ние ще Ви уведомим, когато стоката Ви е приготвена за доставка да адреса Ви от склада ни и ще потрърдим дата за извършване на монтажа. Такива уведомления може да получите чрез SMS или по елетронна поща. Моля да се свържете с нашия офис, за да уредите заплащането на останалата дължима сума преди извършване и потвърждаване на датата за монтаж.
 • - От датата на въвеждане на поръчката Ви в нашия софтуер за управляване на поръчките, тя ще има валидност до 14 дни, докато чакаме да получим авансовото Ви плащане. След изтичане на този период, всички промени на цените включително увеличаване или прекратяване на разпродажба/промоция, може да бъдат отразени в заявката Ви.
 • - Поръчката ще се зачита като приета, след като получим подписана и изпратена по факс/поща заявка.
 • - Допълнения към заявката Ви на артикули налични в складовите помещения на фирмата може да бъдат приети най-късно до 7 дни преди доставката Ви.
 • - Допълнения за специфично изработени артикули по размер или вид към поръчката Ви се приемат като самостоятелна нова заявка
 • - При желание на клиента доставката на поръчката да се извърши на повече от един път може да бъдат начислени допълнителни такси

 

Време за изпълнение

 

 • - Времето за изпълнение е 60 работни дни* от получаване на поръчката.
 • - По – картки срокове често са възможни, но трябва да се одобрят и артикулите да са налични в складовите помещения на фирмата.

 

Плащане

 

Плащането на всички поръчки се извършва по банков път в сметките на фирмата както следва:

 

 • - Дължи се минимум 60 % авансово плащане в 14 – дневен срок от изпращане на поръчка, за да бъде активирана поръчката.
 • - Остатакът от 40 % се дължи в 7 – дневен срок, преди датата уговорена за доставка или преди изтичането на 60 –те дни – който се случи първо.
 • - Поръчки от 1500 Евро или по - малко се изплащат на веднъж при подаването на поръчката.
 • - Запазваме си правото да облагаме с неустойка забавяне на дължимо плащане по 0,1 % на ден от неизплатения размер
 • - Пълно плащане се извършва, преди който и да е продукт да е изпратен от склада ни

 

NB: Ако срока на доставка Ви е по – малко от 1 календарен месец или имате специално уговорен срок за доставка, трябва да сте платили пълния размер  в момента на подаване на поръчката, за да се избегнат закъснения с доставката Ви.

 

Оразмеряване на Обекти

 

 • - Съветваме клиентите ни да изискват оразмеряване на обзавеждания обект при подаване на поръчката
 • - Ако взимането на размери не е извършено от нас, Орфеус Интернешънъл не носи отговорност, ако има несъответствие. Това не рефлектира вурху правото Ви на отказ / вижте по-долу/.
 • - Ако услугата за взимане на размери на прозорци не бъде поръчана, клиента сам трябва да вземе размери и да ги изпрати по електронна поща в 14 - дневен срок от получаване на авансовото плащане, но в срок не повече от 21 дни преди желаната дата за доставка.
 • - Там където е поискано взимане на размери за апартамент или на прозорци, Орфеус Интернешънъл поема отговорност за всякакви проблеми, възникнали с грешка в размерите или разполагането на мебелите.

 

 • - Такса за взимане на размери на обект – 60 Евро
 • - Такса за взимане на размери на прозорци – 60 Евро
 • - Такса за вземане на размери и на двете – 100 Евро общо

 

      -     Взимане на размери: включва проверка на всички ключови размери /телевизор, телефон, ел. контакти / посока на отваряне на вратите.

-         Взимане размери на прозорци – включва детайлно взимане на размери съобразно изискванията на Орфеус.

     -   Общо взимане на размери – при едновременно взимане на размери общата цена е в намален размер.

    -    С получаването на авансово плащане, клиентите упълномощават Орфеус да започне изпълнението на всички услуги включени в поръчката -  включително оразмеряване, дизайн, доставка и монтаж.

 

NB: Оразмеряване  на кухни  се извършва от отделни специалсти и то не се включва в тази част от Общите условия, но те са включени  и са задължителна част от офетата Ви за кухня.

 

Достъп до обект, доставка и монтаж

 

Орфеус Интернешънъл ООД изисква  от  клиента:

 

-   да осигури лице за контакт с упълномощен държател на ключ, мениджър на комплекса и/или офиса на предприемача на обекта.

-  да предостави писменно оторизиране за организиране достъп до имота му с цел да се вземат размери, да се извърши доставка и монтаж.

-  при доставката и монтажът трябва да е налице нотариален акт за собственост върху обекта или писменно разрешение от предприемача, че имота може да бъде обзаведен  преди клиента да встъпи във владение.

-  да осигурят свободен и безпрепятстван достъп до обекта и да заплатят депозит за достъп ако бъде изискан от предприемача или мениджъра на сградата.

-  да изиска потвърждение от предприемача / строителя, че всички строителни дейности по завършването на обекта  са приключили.

-  да се увери, че има наличен свододен достъп до обекта за периода на доставката

-  да осигури оторизирано лице при доставката, което ще подпише  приемо-предавателния протокол за доставката и монтажа  /може да бъде оторизиран мениджера на сградата/

-  да потвърди наличността на подходящи условия на работа, включително отопление на помещенията, наличност на вода и ток в обекта.

-  да носи отговорност за взимането на размери за жилището за обзавеждане включително на прозорците – освен ако не е поръчано услугата да се извърши от нас.

-  с получаване на авансовото плащане, клиентът се съгласява  Орфеус Интернешънъл ООД да започне извършването на всички поръчани услуги както изпълнението на поръчките по специфичен размер/вид.

 

Орфеус Интернешънъл ООД ще достави и монтира, винаги когато е възможно, с предизвестие към клиента и съответно лицето, което е оторизирано за осигуряване на достъп. В случаите когато доставката е започнала , но е прекратена по причини свързани с осигуряването на достъп и нормални условия за извършване на уговорената работа и нашите екипи или подизпълнители трябва да се върнат обратно , клиентът ще дължи обезщетение за складиране , доставка и / или монтаж.Ако невъзможността за изпълнение е възникнала поради Форс Мажорни обстоятелства независещи от клиента, той не дължи обезщетение.

Ако сумите за обезщетение  не се приемат и заплатят означава, че поръчката ще е обект на клаузите в раздел неизпълнение/неустойки по-долу.

 

Всички доставяни артикули трябва да се подпишат във формата на приемо-предавателен протокол към  момента на доставката. С подписване на протокола Вие или Вашият оторизиран представител потвърждавате, че стоките са били доставени в добро състояние и не са повредени.

 

Предаване и получане на стоката

 

Вие сте отговорни да проверите дали всички детайли и външен вид на поръчката са точни и отговарят на изискванията Ви, включително мерки, количества, размери, чертежи, цветове и текстури.

 

С фактическият завършек на работата, както е посочено при подписването на приемо-предавателния протокол, Орфеус Интериори не носи отговорност за съхранението, употребата / неправилната употреба  или застраховка на на доставената стока. Клиента приема доставката и му се предоставя копие от приемо-предавателния протокол, който също служи за отразяване на липси, дефекти или неточни артикули. Всички неточности ще се отсранят в срок от 30 дни по подходящ начин.

 

При липса на лице за подпис във Вашия имот всички стоки ще бъдат бъдат проверени и заснети и ще се счита, че сте приели доставката.

 

 

Гаранции и дефекти

 

-Всички закупени артикули имат гаранционен срок 2 години срещу дефектана изработка и материали.

-Всички закупени електроуреди имат 2 години гаранция.

-Орфеус Интернешънъл ООД поема пълна отговорност за дефектни артикули, открити по време на доставката. Такива дефекти ще бъдат незеабавно съобщени на клиента и поправени или заменени според най-добрата практика. Тази поправка  е отговорност и за разноски на Орфеус Интернешънъл ООД.

- Дефекти трябва да бъдат съобщени от клиента в писмен вид на ел поща: support@orpheusinteriors.com или на адрес: Орфеус Интернешънъл ООД, ул. Драва 1А, 4000, България придружени със снимки.

 

NB: В случай, че няма кой да провери стоката и подпише приемо-предавателния протокол при доставката, екипът на Орфеус ще извърши проверка на качеството и отбележи - липсващите или дефектни артикули. Вие ще бъдете уведомени за всички такива артикули и ще ви дадем срок,  през който ще отстраним дефектите. Ние не поемаме отговорност за други липсващи или дефектни стоки и ще считаме, че сте приели стоката.

 

Откази и отмяни

 

Ние в Орфеус Интернешънъл ООД желаем да сте доволни всеки път, когато пазарувате при нас.

Съгласно Европейската наредба за дистанционни продажби, при покупки от този тип Вие имате правото да откажете поръчката Ви в 7-дневен срок от получаването на амансовото плащане  към нас както и да откажете поръчката Ви в 7-дневен срок от доставката, считано от датата на доставка и монтаж.

Ние не приемаме отказване или промени за поръчки на кухни, спално бельо, матраци, протектори за матраци, покривала, възглавници, щори и пердета както и всякакви други артикули изработени по специфична заявка.

С доставяне и приемане на стоката трябва да се има предвид, че уведомление за отказ ще бъде прието единствено в посочените срокове и при условие, че всички стоки са в отлично състояние. Повредени артикули, които не са отбелязани по време на доставката или артикули, които са употребени не могат да бъдат върнати/отказани.

- Връщането на стоки се урежда от клиента и за негова сметка до склада на Орфеус Интернешънъл ООД .

- В такива случаи клиента носи отговорност опазването за стоките по време на транспортирането им до склада на фирмата и докато са у него.

- В случай на отказ стоката трябва да бъде върната в складовото помещение на фирмата в 14-дневен срок от доставката

- След този период  е дължима неустойка в размер от 6.25 % на ден от стойността на стоката до връщането и в складовите помещения на фирмата.

- Ако клиента не уреди връщането на стоката, такса за получаването и от обекта от служители на Орфеус Интернешънъл ООД задържането им ще бъде дължима такса за връщането от клиента както следва:

       - минимум 50 Евро на артикул

       - по-големи предмети като дивани, трапезни маси, столове, легла и гардероби по 150 Евро за първият артикул и 75 Евро за всеки следващ.

- Всяко връщане на суми до клиента ще се извършва по банкоя път в срок от 30 дни от получаване на уведомлението за отказ / анулиране на поръчката. Всички банкови разноски извънБългария се поемат от клиента.

 

Орфеус Интернешънъл ООД запазва правото си на задържане на гореспоменатото задължение спрямо всяко неизпълнено задължение от страна на купувача.

Връщането трябва да е обявено в писмен вид на ел поща: support@orpheusinteriors.com или на адрес: Орфеус Интернешънъл ООД, ул. Драва 1А, 4000, България.

 

NB: Поради това, че поръчките на пердета или щори за прозорци, или кухня е специфична според размерите на обектите/Вашите изисквания, при веднъж направено плащане, не може да се извършват промени или отказ на артикули от този тип. Поради тази причина е много важно взимането на размери преди да се извърши плащането, в случай че не сте изискали от нас тази услуга.

 

NB: Възможно е несъществено разминаване на снимките обявени в интернет сайта с действителния вид на продуктите.

 

Отложени доставки и Неизпълнение/неустойки

 

Когато поръчаните мебели бъдат в наличност в складовите помещения на фирмата и срокът на желаната/потвърдена доставка е изтекъл, ще се  радваме да складираме мебелите Ви до 1 месец без допълнителна такса. Това е допълненително към стандартния ни период за доставка от 60 работни дни. След изтичане на този период Вие ще дължите такса за складирането за всяка една седмица, докато стоката Ви бъде доставена:

 

NB: Изискаваме минимум едноседмично предизвестие за прекъсване на доставка или преуреждане на доставката. Следните такси ще бъдат дължими от клиента:

 

 • - административна такса 35 Евро
 • - склад за първи месец – Безпалтно
 • - склад след първия месец – по 25 Евро на седмица
 • - при отмяна/ пресрочване на доставката с предизвестие по- малко от 7 дни/ - ще бъде дължима допълнителна сума в размер на 50 % от таксата за доставката

 

Основателно Орфеус Интернешънъл ООД ще налага следните неустойки:

 

 • - Неустойка при непалщане или отложено такова, както е опоменато в тези срокове и условия.
 • - При отказ на поръчка на етап след като оригиналния период на доставка или стандартния от 60 работни дни /което се случи първо/, складирането и опазването на поръчаните артикули ще бъдат таксувани по 25 Евро на седмица.

 

Форс Мажорни Обстоятелства

 

При наличието на форс мажорно обстоятелство /доказват се и опредят спрямо българското законодатество/ или доставки, които са предотвратени, Офеус не носи отговорност за следващи забвяния. Всякакви такива забавяния надвишаващи срок от 3 месеца от уговорената дата на досатвка и монтаж дава на клиента право да получи пълната стойност на стоката платена до този момент.

 

 Понякога доставката на мебели може да бъде просрочена или отложена. Разбира се ние ще Ви уведомим и обсъдим изменените срокове.

 Орфеус Интернешънъл ООД не може да носи отговорност за пропуснати ползи относно отдаване под наем или пропусната полза относно договорни отношения с трети лица.

 Имуществената отговорност на Орфеус Интернешънъл се ограничава до размера на , покупната цена на артикулите включени в поръчката.

 

Закон и компетенции

 

В момента на подаване на поръчка на продукти при нас Вие се обвързвате с нашите общи условия и срокове освен ако не се изиска промяна в тях от Законодателството на РБ и подзаконови норманивни актове /която промяна ще се приложи и по отношение на вече направени заявки/ или ако Ви уведомим за промяна на някои от тези срокове и условия след като Ви изпратим е-мейл за потвърждение на поръчката /в такъв случай имаме правото да приемам, че Вие приемате промените в сроковете  и условията, освен ако не ни уведомите за противното в 7 – дневен срок от получаване на уведомлението/.

Орфеус Интериори винаги ще се опита да разреши всички спорове /оплаквания при преговори по мирен начин/. Въпреки малката вероятност от възникнало оплакване или спор, при постъпване на такова ще бъде разгледано от българския съд и съгласно българските закони.

 

Орфеус Интериорс е търговско наименование/марка на Орфеус Интернешънъл ООД, регистрирана в гр. Пловдив, България съглансо българското законодателство. Компанията извършва дейността си в областта на дизайна и снабдяването на мебели, също така интериорен дизайн, доставки и координиране.

 

Адрес на Централния офис: ул. Драва 1А, 4000, България

 

Поверителност:

 

Вашата поверителност е важна за нас и ние използваме информацията, която ни предоставяте единствено с цел да усъвършенстваме обслужването ни. Не споделяме тази информация с трети лица , с изключение на случаите когато сте дали съгласието си.

 • - Ние използваме е-мейли адреси за кореспонденция с цел: да потрърдим, че стоката която сте поръчали е изпратена и във връзка с комуникациите необходими по време на поръчката Ви. Тези е-мейл адреси не се използват с други цели и не се предоставят на външни лица.

 

   Бележки:

 

         * Работните  дни се определят от българският национален календар като изключва всяка събота и неделя, също и религиозни и официални празници.

 
Пакети Жасмин
Пакети Жасмин

Колекция Жасмин е изработена от естествено дърво. Съчетание на класически детайли с топъл цвят канела.

Пакети - 1 BED APT. Пакети - 2 BED APT. Пакети за Студио
Пакети от само € 2513
Пакети Модена
Пакети Модена

С покритие от естествен фурнир в тон - светъл дъб в съчетание със съвременен Италиански стил.

Пакети - 1 BED APT. Пакети - 2 BED APT. Пакети за Студио
Пакети от само € 2862
Пакети Уайлд Сайд
Пакети Уайлд Сайд

Естествен дъбов фурнир в топъл шоколадов тон с мозаични детайли. С удебелен профил.

Пакети - 1 BED APT. Пакети - 2 BED APT. Пакети за Студио
Пакети от само € 2886
Пакети Уорфолд
Пакети Уорфолд

Мебели от масивен Малайски дъб в топъл но естествен цвят. Елегантна мебел с  перфектни пропорции.

Пакети - 1 BED APT. Пакети - 2 BED APT. Пакети за Студио
Пакети от само € 3140